Matintolerans

Matintolerans

Matintolerans

Har du diffusa symtom? Känner dig som en hypokondriker för att du inte fått en diagnos? Det kan vara en intolerans, en förgiftning som undertrycker regenerationsförmågan, vitaliteten och immuniteten!

Till skillnad mot en födoämnesallergi så är reaktionerna fördröjda vid en intolerans. Det kan alltså vara svårt att lista ut vad det man äter som man inte mår bra av.

Det är nu matintoleranstestet kommer in i bilden. Många intoleranser upptäcks nämligen inte genom sjukvårdens pricktester eftersom de mäter IgE-antikroppar och histamin. 

Vårt test utförs av genom att ett blodprov tas i fingret och skickas sedan till ett laboratorium i Cambridge där de är experter på denna typ av analyser. Här mäter vi IgG, dvs den fördröjda reaktion som visar sig allt ifrån ett par timmar till flera dygn senare. Då ofta med med mer svårrelaterade och diffusa (om än kraftfulla) symtom.

Du kan själv testa om du är överkänslig mot ett födoämne genom att utesluta misstänkta födoämnen i tre veckor, och därefter återinföra ett ämne i taget så du märker hur kroppen reagerar.

Matintolerans i ett nötskal
 • Intolerans är en förgiftning eller felaktig matsmältning, inte en allergi. Intolerans kan benämnas som förstadiet till en allergiutveckling.
 • Vid intolerans är det alltid en LTS (Läckande Tarm Syndrom)
 • Immunsystemet är belastat och ineffektivt.
 • Matintolerans medför undernäring av vitala ämnen.
 • Matintolerans är ofta kopplat till Candidaproblem och/eller Insulinresistens som låser fast problemet.
 • Problem uppstår i vävnader, vilket ofta feltolkas.
Orsaken till LTS (Läckande Tarm Syndrom eller Dysbios)
 • Stress
 • Tidigare eller pågående infektioner
 • Alkoholförbrukning
 • Antibiotika
 • Medicinering under lång tid
 • Candida
 • Arvet
Tillstånd relaterat till mat IgG
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Huvudvärk
 • Låga energinivåer
 • Depression
 • Ledinflammation/stelhet/svullnader
 • Kroniska respiratoriska symptom
 • Magsmärtor
 • Matsmältningsproblem (kolik, diarré, förstoppning)
Andra möjliga symptom på matintolerans
 • Uppblåsthet
 • Katarr
 • Hjärtklappning
 • Kronisk hosta
 • PMS
 • Migrän
 • Sömnproblem
 • Viktproblem, både över & under
 • Ångest
 • Hudproblem
 • Nervös tarm
 • Bihåleinflammation
Priser och information

Före testet ombedes du att svara på ett frågeformulär, vars resultat säkerställer att det kan röra sig om intoleranser, först därefter utför vi i så fall själva testet. (Du ska inte behöva betala för dyra tester i onödan.)

Testet utförs via ett enkelt blodprov som tas i fingret. Detta skickas sedan till ett laboratorium i Cambridge där de är experter på denna typ av analyser. 

Det finns 3 olika test att tillgå, varav den enklaste och billigaste 80-testet gott & väl täcker den typiske skandinavierns behov.

Vid besöket hos oss betalar du 500 kr. Sedan får du göra en utlandsbetalning enl medföljande anvisningar beroende på vilket test du valt.

  80 test:    2 270,-          

120 test:    2 770,-          

200 test:    3 270,-    

När analys-svaret kommer tillbaks, bokar vi vid behov in en ny tid och går gemensamt igenom dina resultat.