Hypnos & hypnoterapi

Healing

Många människor har förutfattade meningar om vad hypnos innebär, men få känner till att det inte handlar om sömn. En person i hypnos sover inte utan väljer bara att temporärt vara mer inre upplevande än yttre, mer inre fokuserad. Hypnos är paradoxalt nog samtidig avslappning och koncentration.

Det är ett framkallat tillstånd av avslappning och koncentration som omfattar både kropp och själ. Man kan uttrycka det som så att det är en förhöjd medvetenhet åtföljd av en känsla av distans.

Hypnos är något normalt, något som alla med normal intelligens och koncentrationsförmåga kan uppleva.
Du är säkerligen i ett liknande tillstånd flera gånger per dag, när du ”förlorar” dig i en spännande bok eller en doku-såpa. Du försvinner inte någonstans, utan för stunden upplever du ditt inre ur ett annat perspektiv.

Hypnos i terapeutiskt syfte

Beroende på vad du vill uppnå finns det olika metoder att tillämpa, läs mer om varje här nedan

Suggestionsterapi

Suggestionsterapi används ofta vid problem som rökning, nagelbitning, examensnerver, viktkontroll, avslappning, dåligt självförtroende m.m. Terapin sker oftast enskilt, men kan om så önskas även ske i grupp.

Hypnoanalys

Hypnoanalys används för att uppenbara orsakerna till emotionella problem, som kan yttra sig i form av dåligt självförtroende, fobier, migrän, ångest, anorexi, onormal övervikt, sexuella störningar, alkoholism samt många andra problem som går att hänföra till sinnet. Hypnoanalys används också med fördel för ökad självkännedom.

Hypnoanalys kan beskrivas som lagen om orsak och verkan. Varje symtom (verkan) har en orsak. Genom hypnoanalysen uppenbaras och därmed förintas själva roten till det onda vilket naturligtvis innebär att symtomen försvinner. Emotionella störningar lämpar sig därför väl att behandlas med hypnoanalys. Genom att använda hypnos i analysen förkortas analysperioden.

Tidigare Liv Terapi

Denna väg till befriande självinsikt kantas av mycket gott som t.ex. att dödsrädslan försvinner och att köns- och rasfördomar försvinner. Vidare får du en djupare förståelse för ditt beteende och känslor, hur du hanterar dina relationer, ekonomi med mera. De flesta uppnår mycket goda resultat utan att ens vara övertygade om att tidigare existens finns. Och det spelar ju egentligen ingen roll, huvudsaken är att terapin fungerar.

Priser och information

Prisinformation

750 kr för ca 120 min. En session pågår mellan 1-2 timmar, oftast ca 1,5 h + ev. efterföljande samtal.

Vill du veta mer om hypnos och hypnoterapi så hittar du adressen till Svenska Skolan för Etisk och Analytisk Hypnoterapi, SSEAH under länkar. Om du är intresserad av att pröva hypnos som behandlingsform kan du kontakta mig för tidsbokning.